Question and answer for Participants fusion_tab title=”General”][toggle title=”Do I have to finish a book at once?” open=”no”]This depends on your motivation, energy and rest. Did you know that you can use a Bookmark? For example, you can read for 20 minutes and go on the next day.[/toggle] [toggle title=”Would the subject Japan be unwise due to the unknown Japanese words in it?” open=”no”] Japan is a fine subject. What kind of Targetdid you set for yourself? Realize the following: Would you like to know and understand the difficult Japanese words? Do you see yourself broaden your perspective regarding the Japanese culture? When you would like to sum up Japanese words you will experience some problems . When you would like to know more about the culture and habits SmartReading will definitely work because you will then be understanding the whole context. [/toggle] [toggle title=”How do you prevent yourself in ‘falling back in old habits’?” open=”no”]In the beginning you will prevent this by practicing regularly. At a certain moment you ‘Have it’. It is just like riding a bike. When you have practice your bike riding a lot, do you still fall off?? SmartReading is a skill that you can apply any moment. Thus you can choose to use your ‘Old method’ of reading or the SmartReading method.[/toggle] [toggle title=”Is it handy to use my study books when practising SmartReading?” open=”no”] I understand you like to hit two birds with one stone but when you use your study books for practicing it is likely that you read in a uptight way. The fear of missing something may strike. You’ll do your best, think about it while reading etc. result: stress. My advice is to take another subject. If you still like to use a study book, use it with an attitude as if this book is not important to you. You can always read it again with the ‘old method’. When you are able to read with an ‘i do not care’ attitude, you most likely do not have to study with the ‘old method’.[/toggle] [toggle title=”What would be the best way to review all of my student work?” open=”no”]First relax, then set your goal, read Turbo and than jump read. Before all of this you make a mindmap with the competencies to be assessed. After reading you write down your findings in the students report.[/toggle] [toggle title=”How can I apply the Smartmethod on digital lyrics?” open=”no”] When you read on a monitor, it is not handy to guide yourself with a pen. How do you do this.. Do you have a suggestions for me? When you move your mouse you can see a pointer that moves over your screen. See the pointer as if it were your finger. This will help you to read more quickly.[/toggle] [toggle title=”Why is scanning important again?” open=”no”](to me it seems like aimless browsing through the book). You scan to explore the book, this makes it easier to read the book turbo. Remember when I drew that little line that you could not see from a distance? The line was there! Compare this with scanning. You cannot reproduce, but it’s there.[/toggle] [toggle title=”This week I have read 2 till 3 times with the Smartmethod. I find it difficult to concentrate after a busy day at work.” open=”no”]When you Smartread correct you are relaxed. You do not have to put effort into reading but I do recognize what you are saying. Feel free to use a bookmark when you are getting tired.[/toggle] [/fusion_tab]
[toggle title=”Is it useful to practice with a study book or can I better use another book to practice with first?” open=”no”]It is more useful to start with another book and not a study book. This because you have to become confident by using the Smartmethod. Thus you first read another book and make a mindmap. Then read read three chapters and go jumpreading and make a mindmap. When you notice the Smart method works your confidence and security grows. It makes sense to first read another book and a mind map of it. Read three chapters, jump read and mindmap. This gives you confidence in the smart method. If you notice it works your confidence will grow and you will become more confident. You realize it is an exercise and not an exam. When you read with an attitude like: ‘I have to’ pass the exam, you probably have too much tension and stress in order to be able to learn the SmartReading method. When you aquired the smartmethod it is pretty wise and useful to apply the SmartReading method on study books. You will definitely notice improved results.[/toggle] [toggle title=”When you are practicing SmartReading, it is better to avoid practical books. What exactly do you mean with a practical book?” open=”no”]Practical books: guidelines, tutorial books, dummy books, books with a lot of exercises in it. Example: Book about a Microsoft Project. How do I set up a database and planning. You can use these books but at a later stage.[/toggle] [toggle title=”You’re advice is to first read the first and last chapter of a book. Is this always necessary? As many books have an introduction as a first chapter and many book do not have a summary at the end.” open=”no”]When the layout is different, you do not have to. It has no added value.[/toggle] [toggle title=”In sommige boeken wordt een samenvatting per hoofdstuk gegeven. Is dit een alternatief voor het lezen van de paragrafen?” open=”no”]Een samenvatting is bij uitstek handig om eerst door te nemen en is inderdaad een alternatief voor het lezen van de paragraven. Je brein heeft dan naast je doendoel een richting waar het hoofdstuk over gaat. Bijzonder nuttig.[/toggle] [toggle title=”Is het de bedoeling dat ik voor alle drie de boeken wel een doendoel en een innitiele mindmap maak, aangezien uiteindelijk maar van 1 boek een mindmap zal worden gemaakt?” open=”no”]Je maakt 1 doendoel van de drie boeken. Dus eerst alle hoofdstuk titels lezen, illustraties, etc. doornemen van de 3 boeken. Uit dit grote overzicht 1 doel maken. De drie boeken gaan turbolezen. Deze drie boeken meenemen aangezien je van de drie boeken op de komende dag een mindmap gaat maken. Dit betekent dus dat je op de komende dag je initiële mindmap met je oude kennis gaat aanvullen met de nieuwe kennis uit de drie boeken.[/toggle] [toggle title=”Ik wil nu een overzicht gaan maken. Is het de bedoeling dat ik gewoon de index en kopjes lees of moet ik echt een overzicht op papier gaan zetten. ” open=”no”]Bij een overzicht maken gaat het erom dat je een beeld hebt over de inhoud van het boek. Aan de hand van het beeld wat je van het boek hebt, maak je een doendoel. Wanneer je het prettig vindt mag je het op papier zetten maar dat hoeft natuurlijk niet. Sommige mensen doen het wel en zetten het op hun initiele mindmap. Dat geeft hen enig houvast en structuur. Vanuit deze structuur vullen ze dan later, met het springlezen, hun initiële mindmap aan.[/toggle] [toggle title=”Heb je voorbeelden over een DoenDoel?” open=”no”]Boek over: Time Management Onbewust lees doel: Ik wil meer weten over Goed Geformuleerd DoenDoel: Ik zie mezelf elke dag een ½ uur vroeger met werken stoppen om te gaan fietsen met mijn kinderen. _____________________________________________________ Boek over: Netwerken Onbewust lees doel: Mijn netwerk verder uitbouwen Goed Geformuleerd DoenDoel: Ik zie mezelf op de volgende netwerk bijeenkomst met 3 nieuwe mensen een gesprek aanknopen, zodat ik mijn netwerk uitbreid met 30 nieuwe mensen tegen het eind van het jaar. ______________________________________________________ Boek over: Opvoeden van kinderen Onbewust lees doel: Hoe moet ik mijn kinderen opvoeden? Goed Geformuleerd DoenDoel: Ik zie mezelf op een motiverende wijze communiceren met mijn kinderen en zo dichter tot elkaar komen. _______________________________________________________ Boek over: Egypte Onbewust lees doel: Egypte, omdat we daarnaar op reis gaan Goed Geformuleerd DoenDoel: Ik zie mezelf op onze volgende reis naar Egypte aan mijn partner de symbolen uitleggen van bepaalde tempelcomplexen. _______________________________________________________ Boek over: ADHD Onbewust lees doel: ADHD, omdat dit zo actueel is Goed Geformuleerd DoenDoel: Ik zie mezelf de lessen die ik geef aanpassen, zodat mensen met ADHD ook op een inspirerende manier betrokken zijn. _______________________________________________________ Boek over: Emotionele Intelligentie Onbewust lees doel: Hoe word ik meer emotioneel intelligent? Goed Geformuleerd DoenDoel: Ik zie mezelf meer zelfvertrouwen ontwikkelen zodat ik makkelijker participeer in gesprekken tijdens de team meetings. _______________________________________________________ Boek over: Geheugen Onbewust lees doel: Hoe ik beter kan onthouden? Goed Geformuleerd DoenDoel: Ik zie mezelf op bijeenkomsten de namen onthouden van iedereen waar ik me aan voorstel.[/toggle] [toggle title=”Ik ben alleen nog benieuwd wat er blijft hangen als we straks pas gaan mindmappen/springlezen.” open=”no”]Nu ik op 3/4 van het boek ben merk ik dat het doendoel wel erg belangrijk is om de focus te krijgen. Het ‘andere stemmetje’ is er nu vaker. Die was er al even vorige week, maar nu is hij er als ik in de flow zit. Dat stemmetje legt verbanden en laat stukken in elkaar vallen, zonder er conclusies aan te verbinden. Ik ben alleen nog benieuwd wat er blijft hangen als we straks pas gaan mindmappen/springlezen. Het doendoel is inderdaad belangrijk voor je brein. Het houdt de focus vast zoals je zegt en geeft ook ‘onbewust’ de richting aan over wat er belangrijk is en wat niet. Met een scherp geformuleerd doel zal je brein tijdens het lezen de zaak al een soort ‘klaarleggen’ wat je zeker gaat merken straks bij het springlezen en mindmappen.[/toggle]
[toggle title=”Hoe ga je om met passages die je later wilt gebruiken als verwijzing in je stukken. Tot nu toe (is nog erg vroeg natuurlijk) heb ik niet het gevoel hier een beroep op te kunnen doen.” open=”no”]Je kunt verwijzingen opnemen in je initiële mindmap. Dit is handig om te doen wanneer je van oudsher gewend bent aantekeningen te maken. Wanneer je dit namelijk niet doet blijven de voor jou belangrijke stukken ‘hangen’ in je hoofd. Dit leidt dan teveel af. Maak dan dus een korte notitie in je initiële mindmap.[/toggle] [toggle title=”Wat is ook alweer het verschil tussen een initiele mindmap een een gewone mindmap?” open=”no”]Een initiële mindmap maak je net voordat je gaat turbolezen. Op je initiële mindmap noteer je dus de kennis die je hebt over het onderwerp wat je gaat lezen. Wanneer je alvast noteert wat je al weet over het onderwerp zul je merken dat je minder wordt afgeremd omdat het maken van allerlei associaties tijdens het turbolezen hierdoor verminderd. Je hebt immers je ‘oude’ kennis in ‘veiligheid’ gebracht door het op je initiële mindmap te zetten. Hierdoor zal het willen onthouden wat je leest ook afnemen. Je komt zeg maar makkelijker in de flow van turbolezen.[/toggle] [toggle title=”Moet je bij de initiële mindmap ook plaatjes tekenen? Of is dat alleen voor de mindmap die je na het springlezen maakt.” open=”no”]Plaatjes/tekeningetjes e.d. helpen bij herinneren, onthouden en creatief denken. Het is hierom altijd nuttig om het te gebruiken. Dus ook wanneer je de initiele mindmap maakt.[/toggle] [toggle title=”Ik vroeg me af of je bij begin van elk boek een initiële mindmap moest maken, of dat je dan je initiële mindmap moest aanvullen na elk boek.” open=”no”]Je initiële mindmap betreft de kennis die je al hebt over het onderwerp van de drie boeken die je leest. Het is in dit geval dus 1 mindmap en niet drie afzonderlijke mindmaps. Het aanvullen doe je op de derde dag.[/toggle]
[toggle title=”Ik heb een behoorlijk stuk gelezen en daarna een mindmap gemaakt thuis. Is dat aan te raden?” open=”no”]Ik heb het volgende tijdens de oefenperiode gedaan: Ik heb een behoorlijk stuk gelezen en daarna een mindmap gemaakt. Dit leverde al veel op. Hierdoor leerde ik het stuk al veel beter kennen, raakte meer geïnteresseerd en het gaf vertrouwen. Is het goed om dit tijdens de oefenperiode te doen? We raden het af omdat het springlezen, wat we op de laatste dag gaan doen, nog niet is behandeld. Deelnemers kunnen dan nog wel eens ervaren dat het maken van een mindmap niet lukt. Wanneer het wel lukt is dat natuurlijk perfect omdat het vertrouwen gaf.[/toggle] [toggle title=”Heeft de periode dat je het boek uitgelezen hebt en het maken van de mindmap invloed op elkaar en zo ja, wat is de norm?” open=”no”]De norm voor het maken van een mindmap ligt zo ongeveer op 1 maand nadat je het boek hebt gelezen. Met andere woorden. Of je nu een mindmap maakt een dag nadat het boek uit is of na 1 maand maakt niet uit. Je brein wil wel al de informatie verwerken. Wacht je er te lang mee, bijvoorbeeld 2 maanden of langer, dan zul je merken dat er minder herinnerd wordt. Wanneer je een mindmap hebt gemaakt en je pakt deze mindmap weer na bijvoorbeeld 1 jaar dan zul je merken dat alle informatie weer paraat is. Dat komt omdat je het hebt verwerkt inclusief de verbanden waardoor het begrip ook hoger is.[/toggle] [toggle title=”Hoe kan ik de structuur tot het maken van de mindmap bevorderen?” open=”no”]Aansluitend op je doendoel kun je eerst de belangrijkste elementen op je mindmap zetten. Deze kun je ook uit je hoofdstuktitels halen. Schrijf de hoofdbegrippen in hoofdletters. Daarmee stimuleer je jezelf om het kort te houden. Rangschik zoveel mogelijk van abstract naar concreet en groepeer samenhangende begrippen bij elkaar. Bij een samenhangende relatie kun je richting aangeven door een pijl te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een oorzaak gevolg relatie, of een volgorde. Gebruik kleuren om gelijksoortige ideeën te markeren (vragen oranje, antwoorden groen), of om leerdoelen en verdiepingsvragen te markeren. Gebruik vormen als vierkanten, cirkels, driehoeken etc. om gelijksoortige gebieden of begrippen te markeren. Bij een probleemanalyse markeer je alle problemen met een rode driehoek en alle mogelijke oplossingen met een groene cirkel. Gebruik weer een andere kleur of een symbool om begrippen te markeren waaraan je nog moet werken. Of voeg een vraag of leerdoel toe aan je mindmap. Geef ook relaties aan tussen begrippen die op afstand van elkaar in je mindmap staan. Teken bijvoorbeeld een grote pijl in een afwijkende kleur. Laat in het begin veel ruimte vrij, zodat je later makkelijk ideeën en verbanden kunt toevoegen. Stel bij een idee de vragen: Waarom? Hoe? Wat? Waar? Wie? Wanneer? Hierdoor komt ook weer nieuwe kennis vanuit het boek naar boven. Dan ga je weer vanuit de belangrijkste elementen verder werken tot op detailniveau.[/toggle] [toggle title=”Wat is beter, een handgetekende of een elektronische afbeelding?” open=”no”]In de bijlage zie je een mindmap van het programma i-mindmap. Waar ik zelf erg veel moeite mee heb is het vinden van de juiste afbeelding. Ik weet niet of een handgetekende of een elektronische afbeelding beter is. En wat vind u zelf van de mindmap? (soms vind ik ook moeilijk om de woorden kort te houden). Is dat erg? Het is nooit bewezen of elektronische of handgemaakte afbeeldingen beter zijn. Doe wat je gevoel zegt. Ik vind afbeeldingen ook altijd moeilijk en bij elektronische afbeeldingen ben je toch enigszins beperkt, daarom teken ik de afbeeldingen handmatig. Je kunt ook een elektronische mindmap maken en later de afbeeldingen erbij tekenen. Ik vind je mindmap goed, maar dat komt omdat ik hem overzichtelijk vind (waar ik van hou). Vergeet niet dat het er niet omgaat of ik hem goed vind, maar dat het er om gaat of jij je informatie kan terug halen m.b.v. de mindmap.[/toggle]
[toggle title=”Heel soms las ik de stukjes echt, maar vaker niet. Doe ik iets niet goed?” open=”no”]Het betekent dat het lijkt dat je niet alle woorden bewust leest. Dit komt omdat bewust lezen vergeleken wordt met verklanken. Op onbewust niveau blijft je dit een beetje parten spelen in het begin omdat je het jarenlang zo hebt gedaan. Het is dus niet nodig om te verklanken en je toch bewust te zijn van de context op het moment dat je de zin leest. De context is er alleen bij de gratie van het feit dat er meerdere woorden achter elkaar staan die een verband aangeven. Je brein is in staat dit verband te ‘herkennen’ omdat je brein de meeste woorden al kent. Dit bewustworden van de context ontstaat door oefening in alle rust en niet je best te doen en er vooral niet aan te denken of je iets nu wel of niet goed doet. Het is misschien je eerste boek? Het is net als met schaatsen, je leert het met vallen en opstaan.[/toggle] [toggle title=”Ik kom niet in de leesflow en heb ernstig het idee dat er echt niets binnenkomt.” open=”no”] Niemand zal je op dit moment de vraag stellen wat heb je nu gelezen? Wanneer je dit dus aan jezelf vraag lukt dit niet. Weet je nog? Je kunt geen 40 woorden onthouden, laat staan lappen tekst die je met de smartmethode (al oefenend) aan het lezen bent. Een mogelijke veronderstelling in je vraag is dat het meteen nu moet komen. Denk eens aan het leren evenwicht bewaren met fietsen, dat was er ook niet direct en…… opeens kon je je evenwicht bewaren. Het was er opeens gewoon nietwaar? Het evenwicht kwam omdat je oefende, niet 1x, niet 2x maar meerdere keren. Je ging sneller fietsen waardoor het er juist was. Eenmaal ervaren van evenwicht betekende ook dat je het nooit meer kwijtraakt. Je hebt immers de laatste zeer belangrijke stap nog niet gezet en deze gaan we doen op de laatste dag. Op deze dag ga je ‘springlezen’. Pas dan ga je herinneren en begrijpen wat je gelezen hebt. Weet wat je leest, vergeet wat je hebt gelezen. Verklanken blijf je per definitie doen maar wordt steeds minder. Op de laatste dag gaan we de zeer belangrijke stap zetten. [/toggle] [toggle title=”Hoe voel ik het verschil tussen alleen de letters zien en weten wat ik lees en gelijk weer vergeten?” open=”no”]Wanneer je alleen de letters ziet heb je geen context. Weten wat je leest is wat je nu ook doet wanneer je dit antwoord leest. Je weet nu ook wat je leest nietwaar? Zorg ervoor dat je nadat je de context hebt niet nagaat of je het juist had door te reproduceren wat je net las. Met andere woorden, vergeet wat je net hebt gelezen. Je begrijpt tóch wel wat er staat mits er niet teveel woorden in staan die je in het woordenboek moet opzoeken. Een zin bestaat meestal uit meerdere regels. Doordat je met perifeer zicht snelheid gaat maken gaat je brein meerdere regels tegelijk lezen. Het verschil met gewoon lezen en lezen met de smartmethode is dat je de context weet van 2 tot 3 regels (of meer). Dit lukt vrij gemakkelijk wanneer je je er ‘niet mee bemoeit’ met je interne dialoog, om het maar eens zo te zeggen.[/toggle] [toggle title=”Ik heb moeite met Turbolezen en merk dat ik automatisch ga verklanken. Daar ga ik me aan irriteren en kan ik me niet ontspannen.” open=”no”] Waarschijnlijk check je jezelf voortdurend tijdens het lezen. Wanneer je aan jezelf vraagt wat je nu net gelezen hebt dan merk je dat het niet gelukt is. Je krijgt het gevoel dat je door het ijs zakt. Het is begrijpelijk dat je dit ervaart omdat je dat in het verleden altijd zo deed en gewend bent. Begrepen hebben wat je gelezen hebt betekent het volgende: herinneren wat je gelezen hebt in verband brengen met andere stukken die je hebt gelezen vergelijken of bevestigen naast je bestaande kennis erover nadenken of het klopt. Wanneer je de bovenstaande 4 stappen tijdens het turbolezen doet ga je vanzelf weer verklanken omdat je veel te veel tijdens het lezen zelf doet. Goed mogelijk dat het je dan gaat irriteren. Doe het volgende. Laat het aan je brein over en ga er niet tussen zitten met je interne dialoog die constant checkt of je het wel hebt begrepen. Begrijpen doe je sowieso weet je nog? De interne dialoog is er altijd wel dus vandaar de opdracht: deze gedachten betekenen niets. Wanneer je per zin of blokjes tekst de context pakt op dat moment is het voldoende. Kortom, weet wat je leest en vergeet wat je gelezen hebt. Dat vergeten kun je niet omdat het in het langetermijngeheugen komt. Blijf dus continue weten wat je leest (dan moet je het voorgaande stukje tekst wel vergeten.) Je korte termijngeheugen kan dat niet allemaal vasthouden. Denk maar aan de 40 woordjes oefening. Verklanken blijf je per definitie doen, maar wordt steeds minder. Zeer belangrijk Op de laatste dag ga je de zeer belangrijke stap zetten, het ‘springlezen’. Pas dan ga je bezig met: herinneren wat je gelezen hebt in verband brengen met andere stukken die je hebt gelezen vergelijken of bevestigen naast je bestaande kennis. erover nadenken of het klopt. Je zult dan in staat zijn te begrijpen wat je hebt gelezen. Het gehele boek zit in je langetermijngeheugen en met het mindmappen ga je pas reproduceren. Het is dus zaak om vertrouwen te hebben in dat prachtige brein van je en het herinneren pas op de laatste dag te willen. Je hoeft dus nu eigenlijk niet zoveel te doen. Alleen maar te lezen wat er staat en lekker vlot verder gaan. Voor je eventuele geruststelling. Mocht op de laatse dag blijken dat het je niet is gelukt, weet dan dat we je zullen blijven helpen totdat het je wél lukt. Wellicht dat dit ook nog een beetje de druk van de ketel haalt. Immers, stress is ‘killing’ bij SmartReading. [/toggle] [toggle title=”Komt het door mijn analytische benadering dat ik het niet door krijg?” open=”no”]Waarschijnlijk ‘bemoei je je er teveel mee’ tijdens het lezen zelf. Oftewel, laat het aan je brein over en ga er niet tussen zitten met je interne dialoog die constant checkt of je het wel hebt begrepen. Begrijpen doe je sowieso. De interne dialoog is er altijd wel dus vandaar de opdracht: deze gedachten betekenen niets.[/toggle] [toggle title=”Zijn er nog andere oefeningen die helpen bij het turbolezen als dat de grootste bottleneck is?” open=”no”]Ga eens 20 bladzijden met 3 tot 4 regels tegelijk lezen, dan teruggaan en opnieuw deze 20 bladzijden met 3 tot 4 regels tegelijk lezen. Daarna teruggaan en op je ‘oude’ manier lezen. Waarschijnlijk ontdek je dan dat je het wel degelijk hebt opgepikt. Overigens nog niet alles, zeker in het begin niet.[/toggle] [toggle title=”Nog steeds heb ik het idee dat ik als een zombie met mijn vingers langs tekst glij, tenminste als ik niet probeer deze te verklanken.” open=”no”]Wanneer je probeert niet te verklanken zit je al in de stress. Je zult altijd wel woorden verklanken, echter dit wordt steeds minder wanneer je stopt met je best te doen.[/toggle] [toggle title=”Hele stukken tekst heb ik zo ‘gelezen’ maar als ik mij dan de vraag stel wàt ik heb gelezen dan kan ik daar niets anders op zeggen dan dat het gaat over vergadertechnieken wat voorkomt in de titel van het boek.” open=”no”]Hier ga je geheel de mist in. Niemand zal je op dit moment de vraag stellen ‘wat heb je nou gelezen’. Wanneer je dit dus aan jezelf vraag lukt dat niet. Weet je nog? Je kunt geen 40 woorden onthouden, laat staan lappen tekst die je met de smartmethode al oefenend aan het lezen bent. Je hebt immers de laatste zeer belangrijke stap (springlezn) nog niet gezet, deze gaan we doen op de laatste dag. Eigenlijk moet ik je zeggen dat je je niet aan de oefening houdt. Het is namelijk zeer belangrijk dat je je totaal niet afvraagt in dit stadium wat je nu precies hebt gelezen. Dit kun je niet en je bouwt zéér veel stress op. Het vertrouwen neemt af en je zit in een vervelende vicieuze cirkel.[/toggle] [toggle title=”Om te achterhalen waarover het boek gaat heb ik tijdens het Turbolezen enkele stukken conventioneel gelezen. Dit gaf me niet echt het verwachte resultaat. Is het goed om op deze manier verder te gaan?” open=”no”]Door deze actie ondermijn jij jezelf. Conventioneel lezen geeft een vals gevoel van kennis. Het is niet omdat je de tekst even ‘bewust’ in je korte termijn geheugen ‘gehoord’ hebt, dat je hem ook kunt reproduceren. Wanneer je de verwachting hebt om direct veel te willen onthouden merk je dat het niet lukt. Je ervaart constant het gevoel dat je er niets van onthoud. Waar je waarschijnlijk mee bezig bent is het consequent trachten te reproduceren, misschien wel letterlijk, wat je hebt gelezen. Dat lukt je gewoonweg niet, dat lukt niemand. Je ervaart steeds dat je ‘faalt’ en je gaat vermoedelijk steeds meer je best doen. Je best doen geeft spanning en uiteindelijk een gevoel van frustratie. Het is wel begrijpelijk dat je dit doet omdat je dit van oudsher gewend bent. Ga dus niet meer checken wat je gelezen hebt. Doe de oefening zoals je hebt geleerd in de training. Op de laatste dag komt het kritische, checkende en vergelijkende lezen aan de orde. Dan ga je de informatie op papier zetten.[/toggle] [toggle title=”Artikelen in de krant probeer ik met mijn vinger langs de regels in hoog tempo te lezen. Dan weet ik niet, op enkele steekwoorden na, waarover het artikel gaat. Ik moet het artikel dan conventioneel lezen.” open=”no”]Zorg ervoor dat je het hoge tempo iets lager legt. Wanneer je een artikel met een te hoge snelheid leest zit je vermoedelijk op scan niveau. Liever eerst iets langzamer zodat je het artikel kent. Dan stap voor stap met artikelen die je leest het tempo gaan opvoeren. Waar jouw ‘plafond’ van snellezen ligt merk je dan vanzelf.[/toggle] [toggle title=”Bij het Turbolezen heb ik het gevoel dat ik woorden mis. Toch heb ik ook het gevoel dat ik wel snap wat er staat. Hoe kan dat?” open=”no”]Het betekent dat het lijkt dat je niet alle woorden bewust leest. Dit komt omdat bewust lezen vergeleken wordt met verklanken. Ook op onbewust niveau omdat je het jaren lang zo hebt gedaan. Wat gebeurt er nu in je brein? Fiets, vliegtuig, laptop, auto, huis, aardbol, koffiekopje, telefoon. Inderdaad, je ziet deze woorden als een plaatje in je hoofd. Wat gebeurt er nu in je brein? De, het, een, terwijl, misschien, omdat, waarom, daarom. Inderdaad, er vormen zich geen plaatjes in je hoofd. Wanneer je aan het turbolezen gaat merk je dit op alsof het zo is dat je woorden overslaat. Dit is echter niet het geval. Je brein visualiseert de woorden de, het, een, terwijl, misschien, omdat, waarom, daarom etc. niet maar de woorden fiets, vliegtuig, laptop, auto, huis, aardbol, koffiekopje, telefoon etc. wel. Dat gebeurt natuurlijk in een veel hoger tempo.[/toggle] [toggle title=”Ik begin met lezen en ‘spreek’ nog steeds in mijn hoofd. Ik probeer direct te begrijpen waar het over gaat omdat ik anders denk dat ik het niet zou kunnen onthouden. Wat kan ik anders doen?” open=”no”] Het ‘spreken’ in je hoofd komt door 2 redenen: je wenst alles te begrijpen en te onthouden waarbij je oude gewoonte je aangeeft dat dit alleen maar kan wanneer je de woorden ‘uitspreekt’ in je hoofd. je leest te langzaam omdat je dan denkt dat je het kunt onthouden. Je kunt geen 40 woorden onthouden weet je nog, dus stop hiermee a.u.b. Je wenst waarschijnlijk dat het begrijpen en onthouden direct moet komen. Dit is een vervelende valkuil bij het aanleren van de smartmethode. Dit gaat namelijk totaal niet. Denk eens aan het leren evenwicht bewaren met fietsen, dat was er ook niet direct en opeens kon je je evenwicht bewaren, het was er opeens gewoon nietwaar? Het er opeens zijn van evenwicht kwam omdat je oefende, niet 1x, niet 2x maar meerdere keren. Toen je, waarschijnlijk onbewust, het willen hebben van evenwicht losliet was het er juist. Eenmaal ervaren van evenwicht betekende ook dat je het nooit meer kwijtraakt. Dit is met SmartReading net zo. Motto is: lees zonder dat je direct en consequent wilt reproduceren tijdens het lezen. Doe je dit niet, dan haal je jezelf keer op keer onderuit. Het is zaak dat je weet wat je leest op het moment dat je het leest. Op de laatste dag ga je aan de slag met mindmappen en springlezen. Dan ga je pas doen wat je nu allemaal tegelijkertijd wilt doen bij het lezen. Misschien ten overvloede: Niet je best doen, niet nu direct en wel meteen het meest perfecte van jezelf eisen. [/toggle] [toggle title=”Ik lees rechts links, en dan links rechts. Als ik de snelheid opvoer dan zie ik delen en stukken van de tekst (zoals het eens moet gaan, denk ik) maar ik onthoud niets en kan dus ook niets reproduceren.” open=”no”]Het is begrijpelijk dat je dit doet omdat je dit van oudsher gewend bent. Je kunt geen 40 woorden onthouden, weet je nog? Wanneer je tracht te reproduceren tijdens het lezen zelf lukt je dat gewoonweg niet, dat lukt niemand. Je ervaart steeds dat je ‘faalt’. Ga dus niet meer checken wat je gelezen hebt. Doe de oefening zoals je hebt geleerd in de training. Op de laatste dag komt het kritische, checkende en vergelijkende lezen aan de orde. Dan ga je de informatie op papier zetten.[/toggle] [toggle title=”Je hebt altijd gezegd: weet wat je leest op het moment dat je leest. Dus probeer ik elk woord toch te begrijpen als ik dit tegenkom. Is dat goed?” open=”no”]Je hebt altijd gezegd: weet wat je leest op het moment dat je leest. Dus probeer ik elk woord toch te begrijpen als ik dit tegenkom. Hierdoor gaat de snelheid weer naar beneden. Voer ik de snelheid op dan weet ik niet wat ik lees op het moment dat ik het woord las. Dus een vicieuze cirkel. Je schrijft las. Dit betekent dat je ook op microniveau aan het reproduceren bent tijdens het snellezen. Kortom; Weet wat je leest op het moment dat je het leest. Dit betekent niet begrijpen en analyseren. Let op: de meeste woorden ken je al, je hoeft het woordenboek er niet bij te pakken. De volgorde van de woorden bepalen de voor jou mogelijk nieuwe betekenis. Lees door, zonder te reproduceren tijdens het lezen. En weet je nog, begrijpen doe je sowieso. Het reproduceren doe je pas wanneer je gaat springlezen en mindmappen op de laatste dag, dan ga je reproduceren, denken, analyseren begrijpen etc. Springlezen en mindmappen is een cruciale stap in het geheel. Het lijkt erop dat je alle vaste grond onder je voeten voelt verdwijnen. Je bent van oudsher immers gewend direct te reproduceren. Wij vragen je dat dus pertinent niet te doen. Je zult op de laatste dag met het springlezen opmerken dat je meer weet dan dat je normaliter zou doen. Tip Pas het bovenstaande advies eens toe met één hoofdstuk en niet met het gehele boek. Je zult in het begin waarschijnlijk (onbewust) geen vertrouwen hebben dat het voor je werkt waardoor er een mate van spanning zal zijn. Spanning heeft geen gunstige invloed. Wanneer je dan merkt dat het begint te werken krijg je vertrouwen en neemt de spanning af.[/toggle] [toggle title=”Bij het turbolezen werd in de training gesproken over de ‘beide vingers’. Deze techniek wordt in de syllabus niet beschreven. Hoe werkt dit?” open=”no”]Klopt, het gaat als volgt: de wijsvinger en middelvinger in een ‘V’ zetten en over de tekst laten glijden. De regels boven de beide vingers lezen. Leer echter eerst aan dat de regels van links naar rechts en van rechts naar links, met 1 vinger als ‘nomaal’ lezen wordt ervaren. Dan lukt de ‘beide vingeroefening’ pas echt goed.[/toggle] [toggle title=”In de syllabus bij de beschrijving van turbolezen staat: ‘daarna herhaal je je verdubbeling’. Wordt hiermee bedoeld, begin weer bij stap 1 en herhaal het proces ? ” open=”no”]Klopt. Wanneer je echter bemerkt dat de verdubbeling als vanzelf gaat en er geen moeite meer is, hou je deze snelheid aan. Dit betekent namelijk dat je comfortzone, gewoonte of gewenning is veranderd naar deze behoorlijke snelheid. Als het goed is zul je bemerken dat het je gaat lukken met meer dan 4 regels. Stap voor stap dus steeds meer.[/toggle] [toggle title=”Ik dacht bij het van rechts naar links lezen dat ik de zinnen las, maar ik blijk snel de neiging te hebben de zin alsnog van links naar rechts te lezen.” open=”no”]Wanneer je van rechts naar links leest en dit een tijdje volhoudt, lijkt het voor veel mensen alsof ze de gehele zin van links naar rechts lezen. Dit klopt. Je leest immers niet van rechts naar links. De oefening van rechts naar links lezen in de training is ervoor bedoeld om je brein automatisch de volgende regel eronder te laten lezen om de context te maken. Het maakt dan niet meer uit.[/toggle] [toggle title=”Bedoel je met ‘dat zinnen binnenkomen’, dat ze ondanks dat ze achterstevoren gelezen zijn, je ze in je hoofd begrijpt. Ik heb dat in ieder geval nog niet.” open=”no”]Het is zeker de bedoeling dat je de zin die je van rechts naar links leest begrijpt. Wanneer dit nog niet lukt, ga de zinnen van rechts naar links juist sneller of misschien iets langzamer lezen. Dit wil nog wel eens helpen in het kader van begripsvorming. Wat je ook kunt doen is het volgende: Lees 5 of 6 hele pagina van rechts naar links, dus geen enkele zin van links naar rechts. Ga na deze gehele pagina eens na wat je ervan begrepen hebt, liefst volgens de mindmap manier noteren. Wanneer je merkt dat je toch wel het één en ander hebt begrepen krijg je vertrouwen.[/toggle] [toggle title=”Ik ben een Engels stuk gaan turbolezen. Bij stukken die interessant waren remde ik af. Doe ik het dan goed?” open=”no”]k ben een Engels stuk gaan turbolezen en dat ging met ongeveer 1200 woorden per minuut. Bij stukken die interessant waren remde ik af tot ongeveer 700 woorden per minuut. Soms stopte ik bij heel interessante informatie. Doe ik het dan goed? Antwoord Niet handig. Er vanuit gaande dat je Engels goed is gebeurt er het volgende. Wanneer je interessante informatie tegenkomt wil je dat waarschijnlijk direct begrijpen, opslaan en in verband brengen met andere informatie. Dit stopt je dan dus om door te lezen. Wel begrijpelijk omdat je het dan waarschijnlijk ook wil onthouden. Je merkt dan ook dat je interne dialoog toeneemt en je uit de flow van turbolezen raakt. Je brein gaat zich weer instellen op je oude leespatroon en dit staat haaks op het gehele concept SmartReading. Dit kan ook met informatie in je moedertaal gebeuren. Tip Noteer kort op je initiële mindmap wat zo interessant is en lees door. Lees ook de interessante informatie met dezelfde snelheid als de minder interessante informatie. Je gaat nadien (op de laatste dag) met springlezen de voor jou interessante informatie ophalen.[/toggle] [toggle title=”Ik zit nagenoeg bij elke zin die ik lees met het stemmetje die zegt dat het toch niet zo goed lukt.” open=”no”]Wanneer je je gaat focussen op wat je denkt niet te kunnen gaat dat groeien. Je bent dan trouwens ook helemaal niet aan het lezen. Het is dan ook niet gek dat het niet lukt. In je ‘hoofd zitten’ en niet de smartmethode toepassen geeft natuurlijk geen resultaten die je wenst. Tip: Doe de oefening: “deze gedachten betekenen niets”. Bouw opnieuw de smartmethode op met eenvoudige literatuur.[/toggle] [toggle title=”Ik denk dat mogelijk mijn ‘fout’ zit, om teveel te willen overhouden waardoor ik steeds langzamer (verklankend) ga lezen en daardoor constant het gevoel hebben dat ik er niets van overhoud.” open=”no”]Het is niet omdat je de tekst even ‘bewust’ in je korte termijn geheugen ‘gehoord’ hebt, dat je hem ook kunt reproduceren. Door bezig te zijn teveel te willen overhouden heb je een sterke interne dialoog en ben je eigenlijk niet aan het lezen. Lees met de attitude om aan te nemen wat je leest. Doe dit een hoofdstuk lang. Ga dan springlezen en ervaar wat je er allemaal van weet. Door oefening wordt dit meer en meer.[/toggle] [toggle title=”Ik merk dat ik blijf hangen op de uitspraak ‘weet wat je leest’, help?” open=”no”]Ik merk dat ik blijf hangen op de uitspraak ‘weet wat je leest’. Ik heb nodig om beter te weten wat hier nu precies mee bedoeld wordt. Zoals ik denk dat je bedoelt is het als volgt: Ik lees met de turbo leesmethode snel door de tekst en heb mijn ogen telkens gericht op enkele woorden waarvan ik me bewust ben wat er staat. In het perifere zicht zitten vervolgens een veel groter aantal woorden die ik niet bewust op mijn netvlies krijg. Hierdoor lees ik niet een hele zin, inclusief zinsverband etc. Ik ben op het moment van lezen ongeveer in staat om te vertellen waar de tekst over gaat, dit is een soort optelling van de woorden die ik bewust binnenkrijg, maar nogmaals, geen hele complete zinnen. Hiervoor heb ik dan denk ik de vervolgstappen nog nodig. Klopt het bovenstaande, of lees ik in dit geval te snel? Als dit niet klopt, dan hoop ik echt dat je het voor me kan verhelderen, want ik voel dat hier de kneep van mijn vervolg in zit… Als het wel klopt, dan lucht het enorm op, omdat dit reeds goed gaat en er bestaat bij mij ruimschoots vertrouwen dat het perifere zicht alles in mijn lange termijn geheugen heeft gestopt. Alleen dus graag een bevestiging van jouw zijde of het klopt dat we niet alle woorden in een zin bewust hoeven te lezen (in het kader van ‘weet wat je leest’). Antwoord Wanneer je enkele woorden leest waarvan je je bewust bent wat er staat is dat goed. De andere woorden die je niet bewust leest is niet goed. Het is beter om deze ook bewust te lezen. Dit betekent dan dat je met perifeer zicht alle woorden leest die er op een regel staan. In het begin kunnen dat groepjes woorden zijn. Mogelijk is het zo dat je je focust op enkele woorden en je deze (onbewust) ‘verklankend’ leest omdat je denkt dat dit de enige manier is om te weten wat je leest. Op deze manier beperk je jezelf. Door het ontwikkelen van je perifere zicht ga je meerdere woorden tot zinnen (context) bewust weten tijdens het lezen. De context vormt zich bij de volgende regel. Een zin kan bestaan uit meerdere regels. Wanneer je je tempo dan gaat opvoeren gaat het eventuele verklanken minder zijn en zul je merken dat de andere regel (eronder) automatisch door je brein wordt gelezen. Dit verschijnsel ontstaat wanneer het perifere zicht gaat toenemen. Het toenemen van het perifere zicht ontstaat mogelijk ook wanneer je jezelf niet meer bezig houdt met de uitspraak ‘weet wat je leest’. Je bent dan steeds bezig met denken en zit je jezelf in de weg. Vermoedelijk ben je dan ook steeds op micro niveau aan het reproduceren wat je er nu van begrepen hebt. Een valse strategie. Immers, je kunt niet eens 40 woorden reproduceren, weet je nog? Wat je er echt van begrepen hebt komt in de laatste stappen die cruciaal zijn. Het springlezen en mindmappen. Ook van belang. Soms lijkt het dat je niet alle woorden bewust leest. Denk aan fiets, vliegtuig, de, het, een etc.[/toggle] [toggle title=”Heb jij tips om mijn hoofd te legen?” open=”no”]In de afgelopen maanden heb ik gekozen voor de volgende aanpak ten aanzien van smartreaden: Oefenen met kranten, tijdschriften, bekende boeken. Bij alles wat ik las gebruikte ik mijn vinger als aanwijzer en kwam ik in de flow terecht en ging het mij goed af. Vervolgens 3 weken genoten van een heerlijke vakantie. Het oefenen weer opgepakt en vastgesteld dat het redelijk verliep. Tevens de conclusie getrokken ‘oefening baart kunst’. Mijn eerste studieboek ging ook nog prima. De initiële mindmaps van boek 2 en 3 zijn klaar, maar nu zit ik al 2 weken te rommelen met het turbolezen van boek 2 en 3 (iedere dag weer proberen maar vaststellen dat het niet lukt), waardoor de frustratie toeneemt. Ik krijg mijn hoofd niet leeg (wellicht door druk op werk, privé enkele perikelen aan de kar en toenemende frustratie dat smartreaden niet lukt) en kom dus niet meer in de flow. Heb jij tips om mijn hoofd te legen, met name op het aspect dat het moet en zal, waardoor ik mezelf alleen maar nog meer onder druk zet. Antwoord In beginsel ging het goed, hoe deed je dat? Ik heb een vermoeden. Je las gewoon en wist op dat moment wat je las. Verder deed je niets, de perfecte manier. Daarna kwam de stress. Hoe weet je dat het niet lukt? Ik heb een vermoeden. Je checkt voortdurend of je kunt reproduceren wat je gelezen hebt. En dat lukt niet. Je zit te worstelen in je hoofd met hoe dan wel. Resultaat tijdens het lezen: denken, analyseren, jezelf ‘pesten’ etc. Je brein heeft geen rust. Tips: Weet wat je leest op het moment dat je het leest. Is dus niet reproduceren. Geef geen aandacht aan je interne dialoog. Laat die er maar gewoon zijn en geef er geen betekenis aan. Op dit moment een houding hebben van: ‘ik zie wel, maakt me niks uit, zal wel, de wereld vergaat niet, komt wel etc’. Op de komende dag ga je wel merken wat er allemaal uitkomt. Weet ook dit, misschien geeft dat de nodige rust. Wanneer blijkt dat het allemaal niet zo vlotjes gaat als je wenst dat zijn we er voor je. Ook na de laatste dag.[/toggle] [toggle title=”Zoals ik nu lees lijkt veel op mijn oude leesmethode. Ik vind het allemaal zo interessant wat er staat en kan dan niet snellezen. Wat kan ik doen?” open=”no”] Wanneer de tekst interessant is, is je valkuil dat je wilt onthouden wat je leest. Je wilt begrijpen wat je leest en je gaat verbanden leggen tijdens het lezen zelf. Vermoedelijk zit hier dan ook de kneep. Je brein kan dat niet allemaal tegelijk. Of ga het boek gewoon langzaam lezen en laat SmartReading even voor wat het is of ga snellezen en besluit het volgende: ik ga pas wanneer het boek uit is genieten van de interessante informatie ik stop met het te willen onthouden tijdens het lezen zelf ik ga nu snellezen ik ga nadat het boek uit is mindmappen en de interessante informatie verwerken. Met de bovenstaande besluitvorming ga je sneller en gemakkelijker door de informatie en nadien genieten van de inhoud. [/toggle] [toggle title=”Kan het kloppen dat het tempo halverwege de pagina versneld? Wanneer ik een pagina omsla laat ik het ‘gaspedaal’ even los en daarna trap ik het gaspedaal weer in. Is dit gebruikelijk?” open=”no”]Ja het kan kloppen dat je tempo halverwege de pagina versneld en je bij de volgende pagina hetzelfde ervaart. Wanneer je leest kom je even in de ‘flow’ om het maar zo te zeggen en bij het omslaan raakt je er even uit. Uit de flow raken komt meestal omdat we tijdens het lezen bezig zijn met erover nadenken of we het smartreaden wel juist doen. Bijvoorbeeld: het erover nadenken of ik wel snel genoeg ga, weet ik straks wel wat ik gelezen heb, etc. Suggestie Maak eens een beeld in je hoofd dat alle pagina’s als het ware uit 1 pagina bestaat. Anders gezegd, geef geen betekenis aan het omslaan van de pagina’s. Lijkt misschien een beetje vreemd in het begin maar wellicht zul je, na enig oefenen, gaan merken dat je in de flow van het snellezen blijft.[/toggle] [toggle title=”Als ik snel lees merk ik op dat ik verbanden leg met momenten die mij zijn overkomen. Wanneer ik het woord economie lees, leg ik verbanden met wat ik gelezen heb. Is dit positief of negatief?” open=”no”]Noteer eventueel verbanden die bij je opkomen op je initiële mindmap. Zeker wanneer het verbanden leggen je afremt bij het turbolezen omdat je deze verbanden of wilt onthouden of ze je weg laten ‘dromen’ en je het volgende stuk dus eigenlijk totaal niet leest. Wanneer je blijft weten wat je leest bij het ook tegelijkertijd verbanden leggen met wat je leest is dat PERFECT. Dit betekent dat je brein tijdens het turbolezen nu al in staat is verbanden te leggen met wat je gelezen hebt. Meestal gebeurd dit na behoorlijk wat oefening. Bij de één wat sneller dan bij de ander.[/toggle] [toggle title=”Is het handig om een boek te lezen waar je al veel kennis over hebt? Ik merkte namelijk dat ik steeds ‘gewoon’ ging lezen.” open=”no”]Wanneer je in deze fase een boek leest waar je veel kennis over hebt ga je checken of je het al weet en is het logisch dat je vervalt in je ‘normale’ lezen. Dit komt omdat je teveel nadenkt over wat je net gelezen hebt. Je kunt beter 3 boeken nemen waar je weinig tot geen kennis over hebt. Je zult merken dat het eerste boek wel aardig gaat. In het tweede boek gaat er herkenning optreden van wat je in het eerste boek hebt gelezen. Dit geeft je onbewust en bewust vertrouwen. Je snelheid zal dan in het derde boek helemaal gaan toenemen en ga je meerdere regels tot alinea’s lezen.[/toggle] [toggle title=”Hoe pas je SmartReading toe op boeken die vetgedrukte & schuine woorden bevatten?” open=”no”]Je leest simpelweg klakkeloos wat er staat. Geen betekenis geven aan het dikgedrukte of schuine woord, aangezien dit vanuit de interpretatie van de schrijver belangrijk is, maar dat hoeft voor jou (en jouw DoeNL) niet zo te zijn. Als je docent heeft aangegeven dat de dikgedrukte woorden belangrijk zijn dan ga je achteraf, na alle SmartReading stappen gedaan te hebben, de woorden nog eens na en degene die je niet kan reproduceren zet je op je MindMap. Belangrijk is wel dat je dan niet jezelf gaat checken: “zie je wel dat ik een aantal definities niet ken”. (weet je nog: Je kan niet alles onthouden, niet eens 40 woordjes!) Als je bijvoorbeeld een biologie boek gaat SmartReaden met daarin het menselijke lichaam en allemaal benamingen van de lichaamsdelen, dan ga je eerst het hele boek SmartReaden en als je daarna je focus op het menselijke lichaam wilt hebben, teken je kort het menselijke lichaam met bijbehorende woorden op je MindMap. Je maakt het dan namelijk visueel! (= leuk voor je brein) Het is niet zo dat je door SmartReading helemaal niet meer hoeft te stampen. Dit blijft je nog wel doen maar dan veel minder.[/toggle] [toggle title=”Wat bedoelde je ook alweer met aannemend lezen?” open=”no”]Bij SmartReading willen we niet “denken” tijdens het lezen, dus analyseren, begrijpen, vergelijken, verklaren etc. willen we niet. Vandaar dat we gewoon klakkeloos lezen wat er staat, dus simpelweg aannemen wat er staat. We kennen bijna elk woord, alleen omdat het in een andere volgorde staat is er een andere context. Dit pas je toe bij Turbo lezen.[/toggle] [toggle title=”Is het erg dat ik veel minder snel ga over de tekst.” open=”no”]Ik heb als onderwerp enneagram gekozen. Ik merk dat ik de persoonsbeschrijvingen veel langzamer lees dan de stukken daarvoor. De ideeën dichtheid in deze stukken is ook hoog, er staan namelijk telkens kenmerken opgesomd. In mijn doel zit ingesloten dat ik erg attent moet zijn op kenmerken van de types. Dit maakt misschien ook dat ik minder snel ga over de tekst. Is het erg dat ik veel minder snel ga over de tekst. Of zal ik mijzelf dwingen er sneller overheen te lezen? (zoals ik ook deed in de eerdere hoofdstukken waaronder geschiedenis. Welke overigens erg goed gingen) Het is een bekend verschijnsel dat opsommingen die te maken hebben met je doendoel veroorzaken dat je minder snel leest. Vermoedelijk komt dit omdat je wilt onthouden wat je leest. Je wilt immers graag in de praktijk invulling geven aan je doel. Wanneer je nu tijdens het lezen al erg attent moet zijn op de kenmerken van de types die je in de praktijk tegen komt, ben je waarschijnlijk aan het nadenken over de types. Je start met analyseren en brengt verbanden aan die zouden kunnen gaan komen. Herken je dit? Mocht je dit herkennen dan doe je op dit moment teveel tegelijk en ga je langzamer lezen. Erg is dat natuurlijk niet maar….. Durf de volgende uitdaging aan te gaan. Lees met hetzelfde tempo als de hoofdstukken over de geschiedenis. Blijft dus continue weten wat je leest waardoor je de analyse e.d. op het moment van lezen achterwegen laat. Je gaat namelijk straks de laatste stap zetten, het springlezen. Deze stap gaat veroorzaken dat je de informatiedichtheid die beschreven is over de types op je mindmap gaat zetten. Dan ga je bezig met: verbanden leggen en verschillen zien tussen de beschreven type mensen binnen het enneagram. Het analyseren, denken over, verbanden leggen, begrijpen en in verband brengen met punten van jezelf komen dan scherp aan het licht. Je herkenning van de types in de praktijk zal dan hoog zijn. Het is voor nu dus misschien nog even het gevoel of idee hebben: ‘haal ik er wel alles uit straks.’ Misschien ten overvloede, maar ga eens na of je bij de oude manier van lezen elke opsomming zou kunnen reproduceren. Waarschijnlijk niet. Je hebt dus niets te verliezen. Je kunt nadien, mocht er een opsomming of beschrijving over een bepaald type niet duidelijk voor je zijn, in de praktijk natuurlijk het boek nog eens ter hand nemen om die ene opsomming nog eens wat scherper te krijgen. Immers, gaan voor 100% is prima wanneer je ook weet dat 100% vrijwel niet haalbaar is. Ik hoop je met dit antwoord van dienst te zijn geweest en wens je veel vrijheid toe met deze vorm van lezen.[/toggle] [toggle title=”Bij het starten van turbo-lezen moet ik altijd dus ook in de toekomt het lees-centrum activeren met het voorwerp?” open=”no”]In de toekomst en misschien nu al hoef je dat niet meer te doen. Doordat we dat in de training veelvuldig hebben gedaan en jij misschien thuis ook al, is er een conditionering ontstaan. Deze conditionering zorgt ervoor dat je leescentrum automatisch wordt geactiveerd wanneer je begint te lezen. Met andere woorden, begin eens te lezen zonder dat je jouw leescentrum activeert. Wanneer je meerdere woorden (regels, zinnen) begint te lezen is dat de feedback dat de conditionering er zit. Dit betekent dat je er in de toekomst niet meer bezig hoeft te zijn of er aan te denken. Wanneer je feedback is dat je woord voor woord leest kun je het beste nog even doorgaan om je leescentrum bewust te activeren totdat de conditionering is ontstaan.[/toggle] [toggle title=”Ik lees mezelf nog steeds voor. Hoe kan ik dit afleren?” open=”no”] Waarschijnlijk check je jezelf voortdurend tijdens het lezen: – herinneren wat je gelezen hebt – in verband brengen met andere stukken die je hebt gelezen – vergelijken of bevestigen naast je bestaande kennis – erover nadenken of het klopt. Wanneer je dit doet tijdens het turbolezen ga je vanzelf weer verklanken omdat je veel te veel tijdens het lezen zelf doet. Doe het volgende. Laat het aan je brein over en ga er niet tussen zitten met je interne dialoog die constant checkt of je het wel hebt begrepen. Begrijpen doe je sowieso weet je nog? De interne dialoog is er altijd wel dus vandaar de opdracht: deze gedachten betekenen niets. Wanneer je per zin of blokjes tekst de context pakt op dat moment is het voldoende. Kortom, weet wat je leest en vergeet wat je gelezen hebt. Dat vergeten kun je niet omdat het in het langetermijngeheugen komt. Blijf dus continue weten wat je leest (dan moet je het voorgaande stukje tekst wel vergeten.) Je korte termijngeheugen kan dat niet allemaal vasthouden. Denk maar aan de 40 woordjes oefening. Verklanken blijf je per definitie doen, maar wordt steeds minder. Zeer belangrijk Na het turbolezen ga je ‘springlezen’. Pas dan ga je bezig met: herinneren wat je gelezen hebt in verband brengen met andere stukken die je hebt gelezen vergelijken of bevestigen naast je bestaande kennis. erover nadenken of het klopt. Je zult dan in staat zijn te begrijpen wat je hebt gelezen. Het gehele boek zit in je langetermijngeheugen en met het mindmappen ga je pas reproduceren. Het is dus zaak om vertrouwen te hebben in dat prachtige brein van je en het herinneren pas bij het springlezen (mindmappen) te doen. Je hoeft dus eigenlijk niet zoveel te doen met het turbolezen. Alleen maar te lezen wat er staat en lekker vlot verder gaan. [/toggle] [toggle title=”Ik was in de veronderstelling dat ik niet ‘mocht’ terugspringen. Ik merk dat ik dan tijdens het lezen ga beredeneren of deze info belangrijk genoeg is voor mijn initiële mindmap. Het gevaar is namelijk, dat ik dat ik geneigd kan zijn veel paginanummers op te schrijven, waardoor ik teveel info wil vastleggen. Heb je voor dit laatste nog tips?” open=”no”]Als ik het zo lees ben je eigenlijk nog teveel aan het nadenken over de tekst die je leest. Met andere woorden toch een soort boek in je hoofd aan het schrijven. Aannemen wat je leest betekent dan ook klakkeloos aannemen wat je leest waardoor je er niet zoveel over gaat nadenken. Dan zul je gaan merken dat werkelijk belangrijke informatie je langzamer doet laten lezen. Dat paginanummer noteer je dan op je initiële Mindmap. Dat lijkt een beetje vreemd wanneer je dat doet omdat je het vermoeden hebt dat je de zaken niet in verband kunt brengen. De realiteit wijst echter altijd anders uit maar die zul je pas ontdekken op de laatste dag. Kortom, nu vertrouwen hebben. Belangrijk is alleen maar dat je weet wat je leest op het moment dat je het leest zonder het in verband te hoeven brengen met de volgende zinnen die je leest. Wanneer je dit werkelijk lukt trouwens zul je gaan merken dat het geheel toch wel, ergens een beetje latent in je brein, in verband wordt gebracht tijdens het lezen na ongeveer een pagina of 20. Je gaat op de laatste dag analyseren, nadenken over et cetera bij het springlezen. Dan zet je je denken aan, je analyserende vermogen om ook de informatie bijvoorbeeld op je werk te betrekken.[/toggle]
[toggle title=”Ik heb het idee dat ik de tekst niet helemaal lees en de stukken aan de buitenkant niet zie. Dus de woorden niet lees.” open=”no”]Dit betekent wellicht dat je perifere zicht zich nog niet geheel heeft ontwikkeld. Het kan zijn dat er in het begin groepjes woorden zijn waarbij de context zich pas vormt bij de volgende regel. Een zin kan bestaan uit meerdere regels. Wanneer je je tempo opvoert gaat het verklanken afnemen en zul je merken dat de andere regel (eronder) automatisch van rechts naar links wordt gelezen. Dit verschijnsel ontstaat wanneer het perifere zicht toeneemt. Het toenemen van het perifere zicht ontstaat wanneer je niet je best doet en het vanzelf ‘laat ontstaan’.[/toggle] [toggle title=”Het lezen van rechts naar links gaat mij niet goed af, mijn ogen gaan naar het begin van de zin wat een enorm oponthoud geeft.” open=”no”]Stop met alleen van rechts naar links lezen. Doe het volgende. Lees van links naar rechts en van rechts naar links waarbij jij je aanwijzer niet helemaal naar het begin of het eind van de regel laat gaan. Meer slingerend met een kortere uitslag in het midden van de pagina verder lezen. Hiermee ontwikkel je jouw perifere zicht. Het kan zijn dat je in het begin groepjes woorden leest waarbij de context zich vormt bij de volgende regel. Immers, een zin bestaat meestal uit meerdere regels. Wanneer jij je tempo gaat opvoeren zul je merken dat de andere regel eronder automatisch als het ware van rechts naar links gelezen wordt. Dit verschijnsel ontstaat wanneer het perifere zicht gaat toenemen. Het toenemen van het perifere zicht ontstaat wanneer je niet je best doet en het ‘laat ontstaan’. Ga vanaf vandaag maar eens van links naar rechts en van rechts naar links lezen waarbij je slecht 1 ding hoeft te doen. Weet wat je leest op het moment dat je de zinnen leest en ga zeer zeker niet na wat je net hebt gelezen. Dit doen we op de laatste dag.[/toggle]
[toggle title=”Is het zo dat ik op de laatste dag bij het springlezen sommige stukken ook gewoon iets langzamer lees? Laat het springlezen dat toe?” open=”no”]Ja, het zit in het laatste stuk, het springlezen. Omdat je met springlezen sowieso langzamer leest, gaat het denken, analyseren enz. een enorme rol spelen waardoor de informatie herkend/herinnerd wordt. Het is nu slechts alleen van belang dat je blijft weten wat je leest zonder moeite te doen om tijdens het lezen na te gaan wat je gelezen hebt. (onthouden tijdens het leesproces zelf) Wat je gelezen hebt ontdek je bij het (langzamere) springlezen.[/toggle] [toggle title=”Hoe leest ik op de beste manier verschillende gedachtegangen van een aantal filosofen. De ideeën van deze filosofen zijn voor mij nieuw. ” open=”no”]Bij een boek waarin diverse theorieën, in dit geval gedachtegangen van een aantal filosofen wordt beschreven kun je het beste het volgende doen. Lees het gedachtegoed van één filosoof. Ga springlezen en mindmappen. Dan het gedachtegoed van de volgende filosoof lezen, springlezen en mindmappen. Zet wel het gedachtegoed van de tweede filosoof op dezelfde mindmap. Zo lees en verwerk je alle filosofische gedachtegangen. Je hebt dan straks op je mindmap een mooi overzicht van alle filosofische ideeën. Het is bekend dat het anders lastig wordt omdat e.e.a. door elkaar heen kan gaan lopen en dat kan verwarring opleveren.[/toggle] [toggle title=”Bij de laatste stap van het smartreaden (het teruglezen) weet ik niet goed waar in het boek ik moet beginnen met lezen en hoe lang moet je doorlezen? Kun je hier iets over zeggen?” open=”no”]Wanneer je aan het turbolezen bent en er blijft iets ‘hangen’ of je leest iets wat beren interessant voor je is, stop dan even en noteer het paginanummer. Lees dan weer verder. Dit doe je iedere keer wanneer er iets echt belangrijks voorbij komt. Wanneer je dan gaat springlezen (het teruglezen) begin je met de genoteerde paginanummers. Je zult merken dat dan het geheel in verband komt.[/toggle]
[toggle title=”Kan ik ook anders turbolezen?” open=”no”]Met turbolezen doe je normaal je vinger van rechts naar link en links naar rechts. Je kunt ook je middelvinger en wijsvinger gebruikten. Deze doe je als het ware in V vorm. Laat je ogen vallen op het puntje van je nagels en ga op deze manier door de tekst. Misschien merk je dat dit beter gaat en je meer weet wat je leest.[/toggle] [toggle title=”Twee andere manieren om je leescentrum te activeren.” open=”no”]De eerste manier Je voorwerp/symbool visualiseren als een camera in je hoofd die als het ware ‘mee’ leest De tweede manier Het symbool tussen je boek en je hoofd/ogen plaatsen. Lees eerst eens een hoofdstuk op de eerste manier. Lees dan eens een hoofdstuk op de tweede manier. Doe deze oefening direct achter elkaar. Is een hoofdstuk erg lang, dan doe je een half hoofdstuk op de beide manieren. Wij vinden het leuk wanneer je jouw ervaring deelt.[/toggle]
[/fusion_tabs] [tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” shadowopacity=”0.7″ border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”top” link=”http://www.smartreading.nl/contact/” linktarget=”_blank” buttoncolor=”blue” button=”E-mail je vraag” title=”Aanvullende vraag?” description=”Heb je aanvullende vragen? Bel naar +31 252 518 537 of stuur je vraag per e-mail” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″][/tagline_box]